Co oznacza skrót GIS?

System Informacji Geograficznej (GIS, ang. Geographic Information System) – jest systemem informacyjnym służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych System Informacji Geograficznej. Być może lepiej jego naturę oddaje polska nazwa SIT - System Informacji o Terenie.