Doradztwo

Oferujemy przygotowanie dokumentacji do celów notarialnych i sądowych, zajmujemy się procedurą załatwiania spraw spadkowych, itp.

Przygotowujemy wypisy z ewidencji gruntów i budynków, odpisy z ksiąg wieczystych, wyrysy i kopie map, itp. Na państwa życzenie doprowadzimy do zgodności zapisy dotyczące nieruchomości znajdujące się w różnych dokumentach (ewidencja gruntów, księgi wieczyste).

Zajmujemy się procedurą załatwiania spraw spadkowych na następujących etapach:

 • zebrania właściwej dokumentacji,
 • uruchomienia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku,
 • wykonania działu spadku,
 • aktualizacji Księgi Wieczystej.

Pomagamy również:

 • w pisaniu pism urzędowych – wniosków, podań, odwołań itd.
 • wyjaśnianiu sytuacji prawnej nieruchomości

Wiele prac geodezyjnych jest ściśle związanych z budownictwem. W trakice trwania całego procesu budowlanego, począwszy od zebrania informacji o terenie, przez projektowanie, po roboty budowlane i oddanie inwestycji do użytkowania konieczna jest współpraca geodety, inwestora i projektanta. Przykładowe etapy prac:

 • wydzielenie działki
 • przygotowanie dokumentów do nabycia nieruchomości
 • sprzadzenie mapy do celów projektowych
 • geodezyjne opracowanie projektu budowlanego i wytyczenie w terenie
 • bieżąca kontrola  w trakcie budowy
 • inwentaryzacja powykonawcza

Jeżeli potrzebujesz którejkolwiek z powyższych usług, masz pytania lub watpliwości, skontaktuj się z naszą firmą. Zapewniamy bezpłatne doradztwo oraz szybką realizację usług i korzystne ceny!

Kontakt z nami