Systemy Informacji Geograficznej

System Informacji Geograficznej

System Informacji Geograficznej (GIS, ang. Geographic Information System) – jest systemem informacyjnym służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych System Informacji Geograficznej. Być może lepiej jego naturę oddaje polska nazwa SIT - System Informacji o Terenie.

W praktyce działania firmy zapewniamy naszym zleceniodawcom dostęp do kompleksowej informacji na którą składają się różne źródła (ewidencja gruntów i budynków, ewidencja uzbrojenia terenu, ukształtowanie terenu, bezpośrednie pomiary terenowe, itd.).

Gis

Ponieważ  specjalizujemy się w wykorzystaniu  w tym celu wolnego i otwartego oprogramowania - Quantum GIS, nasi klienci nie ponoszą wysokich kosztów zwiazanych z zakupem, serwisowaniem i aktualizacją komercyjnych sytstemów GIS.

Dowiedz się więcej na temat oprogramowania Quantum GIS.

Szczególną ofertę kierujemy do rolników. Opracowujemy informacje dot. struktury władania, użytkowania gruntów. W połączeniu z danymi dot. wielkości dawek nawozów, stsowanych oprysków, wyskością plonów, itd. wykonujemy analizy pozwalające zoptymalizować produkcję. W celu wizualizacji danych wykorzystujemy powszechnie znane i dostępne oprogramowanie Google Earth.