Oferta dla PODGiK

Powiatowym i Miejskim Ośrodkom Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oferujemy współpracę przy informatyzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego, m.in.:

  • Sporządzaniu numerycznych map zasadniczych - w  wybranej technologii (digitalizacja, wprowadzanie istniejacych wyników pomiarów, nowe pomiary terenowe)
  • Budowie GESUT - Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu
  • Skanowaniu i tworzeniu bazy dokumentów tworzących zasób (szkice polowe, szkice katastralne, zarysy pomiarowe, protokoły graniczne, opisy punktów osnowy itd.). Dokumenty "podpinamy" do systemu mapy numerycznej istniejącej w PODGiK co umożliwia szybkie ich wyszukiwanie i korzystanie. Jednoczesnie baza taka stanowi kopię bezpieczeństwa dokumentacji zasobu.