Geodezja i kartografia

Oferujemy Państwu szeroki zakres usług geodezyjnych.

1. Sporządzamy mapy do celów projektowych w dowolnych skalach i rożnej technologii.

  • Mapy do celów projektowych są niezbędne do wykonania projektu technicznego inwestycji, a następnie uzyskania właściwych zgód, uzgodnień i wreszcie decyzji pozwolenia na budowę.
  • Obecnie coraz częściej mapa anlogowa - w formie papierowej, jest zastępowana opracowaniami numerycznymi. Jesteśmy w stanie wykonać taką mapę w dowolnym żądanym formacie.

2. Prowadzimy geodezyjną obsługę inwestycji.

  • Wykonujemy wytyczenia budynków i budowli, sieci, przyłączy i armatury gazowej, wodnokanalizacyjnej, energetycznej, telekomunikacyjnej, itp.
  • Realizujemy pomiary kontrolne odchyleń i przemieszczeń.

3. Przeprowadzamy pomiary inwentaryzacyjne i powykonawcze budynków i budowli, urządzeń uzbrojenia terenu.

  • Inwentaryzacja powykonawcza jest koniecznym etapem, niezbednym do zakończenia inwetycji.
  • Urządzenia podziemne (wodciągi, kable energetyczne i telekomunikacyjne, gazociągi itd.) podlegające zasypaniu powinny zostać pomierzone przed ich zakryciem!

4. Opracowujemy dokumentację niezbędną do zbycia/nabycia oraz gospodarowania nieruchomościami.

  • Wykonujemy podziały geodezyjne działek, rozgraniczenia i ustalenia granic.
  • Aktualizujemy sposób użytkowania gruntów.

5. Specjalizujemy się w sporządzaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej dla uzyskania odszkodowań za grunty zajete pod sieci uzbrojenia terenu (linie energetyczne, sieci gazowe, wodno-kanalizacyjne, telekomunikacyjne i inne).

Wyżej wymienione usługi wykonujemy również na terenie zakładów azotowych (obecnie  Grupa Azoty). Specyfika takiego zakładu wymaga spełnienia szeregu warunków umożliwiających wstęp i prowadzenie róbót. Przeszliśmy odpowiednie szkolenia w zakresie m. in. BHP., posiadamy stosowne zezwolenia pozwalajace na wejście i wjazd na teren zakładu.

 

Kontakt z nami